81 (2) pp 63-70

Titel: 
Some bottlenecks in aquaculture: risky aspects of early life stages of fish
Auteur(s): 
B. VERHAEGEN, A. REKECKI, A. DECOSTERE, W. VAN DEN BROECK
Samenvatting: 

Aquacultuur is een zeer snel groeiende sector, maar er zijn nog talrijke knelpunten bij het opkweken vanlarven (larvicultuur) en van adulte vissen. Veel van deze knelpunten zijn van nutritionele aard. Het voedingsregimeis nog vaak onvoldoende afgesteld op de behoeften van specifieke vissoorten waardoor uithongeringeen grote invloed blijft hebben. Deze problemen kunnen opgelost worden door de ontwikkeling van hetgastro-intestinale stelsel per vissoort in kaart te brengen. Parameters, zoals de enterocytenhoogte, de aanwezigheidvan supranucleaire vacuoles in de enterocyten en ‘the point of no return’ kunnen als maatstaf gebruiktworden om uithongering te monitoren en te voorkomen. Aan de hand van deze gegevens kan eenoptimaal voedingsregime met rotiferen (radardiertjes), Artemia (pekelkreeftjes) en Copepoda (eenoogkreeftjes)uitgewerkt worden.

Volledige tekst: 
pp 63-70
Overzichtsartikel(en)