81 (1) pp 17-23

Titel: 
Anesthesie voor de correctie van een persisterende ductus arteriosus via chirurgie of transarteriële occlusie bij de hond
Auteur(s): 
M. GOZALO-MARCILLA, C. J. SEYMOUR, S. SCHAUVLIEGE, T. BOSMANS, F. GASTHUYS
Samenvatting: 

Persisterende ductus arteriosus (PDA) is een van de meest voorkomende congenitale hartafwijkingen bij dehond. Chirurgische ligatie (SL) en transarteriële occlusie (TO) zijn in de diergeneeskunde twee mogelijkebehandelingen en vereisen algemene anesthesie. Bij twee honden van vier maanden oud werd onder algemeneanesthesie een PDA behandeld, één via SL en de ander via TO. Twee verschillende anesthesie- en analgesieprotocols,gekozen om potentiële complicaties te voorkomen, werden gebruikt. Deze casereport beschrijft twee mogelijkebenaderingen voor de anesthesie van honden voor correctieve PDA-chirurgie (SL en TO).

Volledige tekst: 
pp 17-23
Casuïstiek(en)