81 (1) pp 11-15

Titel: 
Treatment of equine degenerative joint disease with autologous peripheral blood-derived mesenchymal stem cells: a case report
Auteur(s): 
J. H. SPAAS, M. OOSTERLINCK, S. BROECKX, M. DUMOULIN, J. SAUNDERS, A. VAN SOOM, F. PILLE, G. R. VAN DE WALLE
Samenvatting: 

Een vijfjarige Duitse warmbloedhengst die chronisch mank was ten gevolge van een degeneratieve aandoeningin het kroongewricht en die geen verbetering vertoonde na conservatieve therapieën, werd behandeld met autologemesenchymale stamcellen (MSC). Deze MSC werden geïsoleerd uit het perifeer bloed van de patiënt en 2,5 miljoenvan deze cellen werden in het gewricht geïnjecteerd, tweemaal met een interval van acht weken. De positieve evolutiena behandeling werd gedocumenteerd aan de hand van een klinische evaluatie en objectieve drukplaatanalysen.In dit artikel wordt voor de eerste maal het gebruik van perifeer bloed beschreven als bron van MSC voor hetbehandelen van een degeneratieve gewrichtsaandoening bij een paard.

Volledige tekst: 
pp 11-15
Casuïstiek(en)