80 (6) pp 403-406

Titel: 
Leverbot op een Belgische stoeterij
Auteur(s): 
J. CAMPE, PH. VYT, K. DUCHEYNE
Samenvatting: 

Op een stoeterij werd tussen het najaar van 2009 en het najaar van 2010 een aanslepend probleem vastgesteldvan paarden die onvoldoende in conditie waren. Dit uitte zich vooral in een ruw haarkleed en vermagerenondanks een correct ontwormingsschema. Bloedonderzoek toonde enkel afwijkende leverwaardenaan, meer specifiek een gestegen gamma-glutamyltransferase (GGT) gehalte. Via coprologisch onderzoek kondenbij één paard eieren van Fasciola hepatica aangetroffen worden. Na behandeling met triclabendazole verdwenende symptomen volledig. Deze casus toont aan dat fasciolosis moet geïncorporeerd worden in de differentiaaldiagnosebij paarden met onvoldoende conditie, vermageren en gestegen leverenzymen.

Volledige tekst: 
pp 403-406
Casuïstiek(en)