80 (6) pp 395-402

Titel: 
Twee gevallen van peritoneopericardiale hernia diafragmatica bij de kat
Auteur(s): 
V. CORDON GUISADO, V. BAVEGEMS, G. VERCAUTEREN, T. WAELBERS, P. PEY, A. RUBIO GUZMAN, B. VAN GOETHEM, H. DE ROOSTER
Samenvatting: 

Een peritoneopericardiale hernia diafragmatica (PPDH) is bij katten vaak een toevalsbevinding tijdensechocardiografie of op thoraxradiografieën. Twee gevallen van PPDH bij katten met klinische tekenen wordenhier besproken. De eerste kat vertoonde inspiratiore dyspnee zonder stridor ten gevolge van een herniatie vanhet omentum, de pylorus, de lever en de galblaas in de pericardiale holte. De tweede casus was uitzonderlijkerdan de eerste. De kat werd aangeboden met intermitterende tachycardie. Tijdens de chirurgische correctie vande PPDH werd het myocard van het linkerventrikel beschadigd. De kat werd geëuthanaseerd.Histopathologisch onderzoek van het hart, het diafragma en de lever toonde aan dat het epicard en hetleverkapsel niet te differentiëren waren en een aaneensluitende bindweefsellaag vormden.

Volledige tekst: 
pp 395-402
Casuïstiek(en)