80 (6) pp 387-394

Titel: 
Acute sterfte bij het rund: autopsieprotocol en retrospectieve studie
Auteur(s): 
E. VANNESTE, P. WEYENS, B. PARDON, K. CHIERS
Samenvatting: 

Wanneer een ogenschijnlijk gezond dier binnen de 24 uur na het optreden van de eerste ziektesymptomensterft, spreekt men van acute sterfte. In de literatuur worden diverse oorzaken van acute sterfte beschreven.Onder praktijkomstandigheden is het bevestigen van de oorzaak van acute sterfte aan de hand vanlijkschouwing dikwijls een moeilijke opgave. Voor verzekeringsaangelegenheden of in geval vanbedrijfsproblemen is een exacte diagnose nochtans noodzakelijk. In dit artikel wordt een praktischbenaderingsprotocol voor acute sterfte bij rundvee beschreven. Dit protocol werd opgesteld aan de hand vaneen literatuurstudie en een retrospectieve analyse van 124 lijkschouwingen van acuut gestorven runderen inVlaanderen. De meest frequente doodsoorzaken waren enterotoxemie (23,7%) gevolgd door acute pneumonie(9,3%) en intoxicatie door Taxus baccata (6,8%).

Volledige tekst: 
pp 387-394
Origine(e)l(e) artikel(en)