80 (6) pp 379-386

Titel: 
Bepaling van occult bloed in de mest van paarden
Auteur(s): 
N. VAN DER VEKENS, P. DEPREZ
Samenvatting: 

In de humane geneeskunde wordt er frequent gebruik gemaakt van zowel chemische als immunochemischetestkits voor het opsporen van fecaal occult bloed. Bij het paard is daarover weinig bekend. Daarom werd inde voorliggende studie de bruikbaarheid van de chemische Hemoccult SENSA-test bij het paard geëvalueerd.Uit de studie bleek dat deze testkit een goede sensitiviteit en specificiteit heeft voor het opsporen van distaleintestinale bloedingen bij paarden op stalrantsoen. Bij paarden met weidebeloop gaf de test te veel valspositieveresultaten. Dit was waarschijnlijk te wijten aan de aanwezigheid van plantenperoxidasen in het dieet. Dezevalspositieve resultaten konden, in tegenstelling tot bij het humane testprotocol, niet geëlimineerd wordendoor de testkaart op een later tijdstip te ontwikkelen. De specificiteit van de test kon daarentegen verhoogdworden door de analyse uit te voeren nadat de dieren minstens vier dagen werden opgestald. De detectielimietvan de Hemoccult SENSA-test ligt lager bij het paard dan bij de mens. In de voorliggende studie kon tot 1%bloedverlies in de mest opgespoord worden. Dit komt overeen met 120 ml bloedverlies per dag.

Volledige tekst: 
pp 379-386
Origine(e)l(e) artikel(en)