80 (5) pp 351-354

Titel: 
Thermische onthoorning en oormerken als atypische intredeplaatsen van Clostridium tetani bij herkauwers
Auteur(s): 
B. VALGAEREN, P. DE SCHUTTER, B. PARDON, V. EECKHAUT, F. BOYEN, F. VAN IMMERSEEL, P. DEPREZ
Samenvatting: 

In dit artikel worden twee infecties met Clostridium tetani beschreven. Een eerste uitbraak ontstond na het onthoornenvan kalveren, de tweede infectie na het oormerken van een geit. In de eerste casus vertoonden drie jongeholstein-friesiankalveren veralgemeende stijfheid, een trismus en tympanie twee weken na het onthoornen. De wondenna de thermische onthoorning werden geïdentificeerd als de infectieplaatsen van Clostridium tetani door middelvan bacteriële cultuur en PCR. De tweede casus betrof een mannelijke gecastreerde geit van drie jaar oud metveralgemeende stijfheid. Een week vóór het begin van de symptomen werden oormerken geplaatst. C. tetani kongeïsoleerd worden uit de etter verkleefd aan het oormerk. Twee van de drie kalveren en de geit werden behandeld.De wonden werden schoongemaakt en gedesinfecteerd en penicilline, antitetanus-serum en polyionisch infuus werdentoegediend. De geit werd bijkomend gevaccineerd tegen tetanus. De geit en één kalf herstelden volledig na respectievelijk36 en acht dagen.Voor zover bekend werd er nog nooit een tetanusuitbraak geassocieerd met thermisch onthoornen, beschreven.Ook het oormerken werd nog niet beschreven als een mogelijke oorzaak van een C. Tetani-infectie bij geiten.

Volledige tekst: 
pp 351-354
Casuïstiek(en)