80 (5) pp 327-338

Titel: 
Elleboogdysplasie bij honden
Auteur(s): 
Y. SAMOY, I. GIELEN, H. VAN BREE, B. VAN RYSSEN
Samenvatting: 

Elleboogdysplasie is een term die de meest voorkomende oorzaken van elleboogmanken groepeert. Volgens deInternational Elbow Working Group (IEWG) omvat deze groep losse processus anconeus (LPA), losse processus coronoideus(LPC), osteochondritis dissecans (OCD) en elleboogincongruentie. Iedere aandoening is polygenetisch enmultifactorieel en komt vaak voor bij jonge, populaire hondenrassen. Elleboogincongruentie wordt bovendien genoemdals een oorzakelijke factor bij de meeste van deze aandoeningen.Het doel van dit artikel is een overzicht te geven van de etiologie, van het klinisch beeld op radiografie, computertomografie (CT) en artroscopie, en van de behandelingsopties en de prognose na de behandeling van de verschillendeaandoeningen.

Volledige tekst: 
pp 327-338
Overzichtsartikel(en)