80 (5) pp 319-326

Titel: 
Caniene Angiostrongylus vasorum
Auteur(s): 
I. MOEREMANS, D. BINST, E. CLAEREBOUT, I. VAN DE MAELE, S. DAMINET
Samenvatting: 

Angiostrongylus vasorum of de ‘Franse hartworm’ is een nematode die leeft in de longbloedvaten en het hart vanhondachtigen. Honden worden besmet door de opname van geïnfesteerde slakken, die als tussengastheer fungeren.Er zijn steeds meer meldingen van autochtone infecties in de ons omringende landen. De symptomen bestaanvoornamelijk uit respiratoire, neurologische en bloedingsstoornissen. Ook anorexie, gastro-intestinale problemen engewichtsverlies worden gezien. De diagnose is niet eenvoudig maar thoraxradiografie, echocardiografie, MRI enCT-scan kunnen een hulp zijn. Eosinofilie, regeneratieve anemie en trombocytopenie, al dan niet in combinatie metabnormale stollingstijden, kunnen eveneens voorkomen. De definitieve diagnose wordt gesteld door het aantonen vande parasiet in cerebrospinaal vocht, feces (met de baermanntechniek) en/of in broncho-alveolaire spoelvloeistof. Debehandeling bestaat uit een ondersteunende therapie en een toediening van antiparasitaire middelen.

Volledige tekst: 
pp 319-326
Overzichtsartikel(en)