80 (2) pp 87-94

Titel: 
Echografische voorspelling van de partusdatum bij de hond
Auteur(s): 
P.A. DE WISPELAERE, A. VAN SOOM, T. RIJSSELAERE, J.H. SAUNDERS
Samenvatting: 

De drachtduur bij de hond, bepaald vanaf de eerste dekking, kan variëren van 57 tot 72 dagen. Zowel tijdensde vroege als de late dracht kan de partusdatum bij de hond echter zeer nauwkeurig voorspeld wordendoor middel van echografie. Een nauwkeurige voorspelling is belangrijk omdat men dan tijdig kan ingrijpenbij partusproblemen of eventueel een electieve keizersnede kan uitvoeren. Vroeg tijdens de dracht (vanaf dag20 tot dag 40) meet men extrafoetale structuren, waarbij de diameter van de vruchtzak (ICC) de meest nauwkeurigevoorspelling oplevert. Later tijdens de dracht (vanaf dag 40) meet men foetale structuren, waarbij debipariëtale diameter (BP) het meest betrouwbaar is. Zowel de ICC als de BP is relatief gemakkelijk te visualiserenen te meten, waardoor ook praktijkdierenartsen met basisvaardigheden in de echografie een nauwkeurigevoorspelling van de partusdatum kunnen doen. Om de nauwkeurigheid van de voorspelling teverhogen kan de BP gecombineerd worden met een meting van het diepe deel van de telencefalische vesikel(DPTV) in de hersenen van de foetus. De BP kan eventueel ook gecombineerd worden met een meting van delichaamsdiameter (BD), maar dit is niet mogelijk in hetzelfde echografisch beeld.

Volledige tekst: 
pp 87-94
Overzichtsartikel(en)