80 (2) pp 137-146

Titel: 
Hyperadrenocorticisme bij de fret: een overzicht van de huidige kennis aan de hand van twee klinische cases
Auteur(s): 
L. GHYS, S. HERBELET, G. MEULEMANS, B. VAN GOETHEM, T. BOSMANS, A. VAN CAELENBERG, E. VAN DER VEKENS, I.D. KALMAR, K. HERMANS
Samenvatting: 

Hyperadrenocorticisme is een vaak voorkomende aandoening bij fretten van middelbare leeftijd. Deoorzaak is een neoplasie van de bijniercortex. Anders dan bij de hond en kat, is hyperadrenocorticisme bij defret altijd onafhankelijk van het adrenocorticotroop hormoon (ACTH). De bijniertumor kan chirurgischworden verwijderd, meestal met goede resultaten. Na de chirurgische behandeling is er een vermindering vande symptomen merkbaar na twee tot acht weken. De dieren zijn symptoomloos na vijf tot acht maanden. Delaatste jaren worden GnRH-agonisten gebruikt om de hormoonproductie af te remmen. Ze veroorzaken eersteen tijdelijke stijging en daarna een langdurige daling van de geslachtssteroïden door een desensitisatie vande GnRH-receptoren. Een desloreline-implantaat is een veelbelovend alternatief voor de behandeling vanhyperadrenocorticisme, zelfs in die mate dat het door sommige auteurs standaard wordt aanbevolen na elkecastratie en bij elke fret ouder dan vier jaar. Het is bovendien een uitstekend alternatief voor castratie.

Volledige tekst: 
pp 137-146
Casuïstiek(en)