80 (1) pp 61-68

Titel: 
Metabole botafwijkingen en hyperparathyroïdie bij een volwassen hond na consumptie van een slecht uitgebalanceerd huishouddie
Auteur(s): 
A. VERBRUGGHE, D. PAEPE, L. VERHAERT, J. SAUNDERS, J. FRITZ, G.P.J. JANSSENS, M. HESTA
Samenvatting: 

Een acht jaar oude, mannelijk intacte briard werd aangeboden met een niet-pijnlijke diffuse zwelling van de manibulaen maxilla. De tanden stonden los. De kaken voelden aan als rubber. Radiografisch onderzoek toonde een algemeneosteopenie. Ultrasonografie liet een prominente zwelling van de bijschildklieren zien. De plasma parathyroïdhormoonconcentratie was extreem hoog, de serum 25-hydroxy-vitamin D (25-OH Vit D) concentratie was laagen het serumgeïoniseerd calcium bleef binnen de referentiewaarden. Aangezien de hond ook reeds vele jaren een nietuitgebalanceerdhuishouddieet als voeder kreeg, werd de diagnose van rubber jaw, osteomalacie en secundaire hyperparathyroïdieten gevolge van een diëtair calcium- en vitamine D-tekort gesteld. Na vier maanden resulteerde decorrectie van het dieet in een klinische verbetering en een normalisatie van de plasma parathyroïd hormoonconcentratie.Hoewel de serum 25-OH Vit D-waarde reeds een duidelijke stijging vertoonde, werden de referentiewaardenniet bereikt. Dit kwam omdat de eigenaar het dieet van de patiënt na verloop van tijd veranderde.

Volledige tekst: 
pp 61-68
Casuïstiek(en)