80 (1) pp 55-60

Titel: 
Een ongewoon geval van leptospirose: acute dyspnee en icterus bij een twee maanden oud veulen
Auteur(s): 
B. Broux, I. Durie, S. Torfs, B. Wegge, R. Ducatelle, P. Deprez
Samenvatting: 

Een warmbloed merrieveulen van twee maanden oud werd aangeboden wegens sufheid en een pompendeademhaling. De belangrijkste afwijkingen bij klinisch onderzoek en bloedonderzoek waren icterus, dyspneeen nierinsufficientië. Het veulen werd geëuthanaseerd en op lijkschouwing werden uitgebreide nier- enleverletsels, in combinatie met alveolaire bloedingen gevonden. De diagnose van leptospirose werd bevestigddoor immunofluorescentie. In tegenstelling tot in de humane geneeskunde, denkt men bij respiratoiresymptomen bij paarden zelden aan leptospirose. Deze casus, samen met enkele voorbeelden uit de literatuur,toont aan dat de frequentie van respiratoire symptomen ten gevolge van alveolaire bloedingen na eenleptospireninfectie, mogelijk onderschat wordt. Het is noodzakelijk om, voornamelijk bij veulens, ookleptospirose in de differentiaaldiagnose van dyspnee op te nemen.

Volledige tekst: 
pp 55-60
Casuïstiek(en)