80 (1) pp 49-54

Titel: 
Erge aortaklepinsufficiëntie ten gevolge van endocarditis bij een paard
Auteur(s): 
T. AFONSO, T. VERHEYEN, V. SAEY, S. U. SYS, G. VAN LOON
Samenvatting: 

Een 4 jaar oude Belgische warmbloedmerrie werd aangeboden wegens koorts, inspanningsintolerantie,een luid diastolisch bijgeruis op het hart en een uitgesproken kloppende slag die over het hele lichaam tevoelen was. Deze pulsatie trad simultaan op met de hartslag. Door middel van echocardiografie werd eenvegetatief letsel ter hoogte van de aortakleppen vastgesteld met een erge klepinsufficiëntie en eenbijkomende massa ter hoogte van de sinus van Valsalva van de aorta. In de arteria carotis communis werdtijdens de diastole een omgekeerde flow gemeten. De drukpatronen in het linkerventrikel en de aortawezen op een recentelijk ontstaan probleem. De uitgesproken kloppende slag kon worden verklaard doorde erge aortaklepinsufficiëntie die aanleiding gaf tot een zogenaamde Watson’s waterhamerpols. Wegensde zeer slechte prognose werd besloten om geen behandeling in te stellen en het paard te laten inslapen.De endocarditis van de aortakleppen werd bevestigd bij autopsie.

Volledige tekst: 
pp 49-54
Casuïstiek(en)