80 (1) pp 38-48

Titel: 
Glomerulopathie als complicatie van monocytaire ehrlichiose bij een hond
Auteur(s): 
L. DESMET, D. PAEPE, F. DE KEYSER, S. DAMINET
Samenvatting: 

In deze casuïstiek wordt een geval van chronische monocytaire ehrlichiose bij een hond beschreven dieafkomstig was uit Spanje. De patiënt werd aangeboden met de klacht van chronische, unilaterale epistaxis. Dehematologische en biochemische afwijkingen anemie, trombocytopenie, neutropenie, lymfocytose, hyperproteïnemie,hypoalbuminemie en hypergammaglobulinemie, samen met de anamnese, waren suggestief vooreen infectie met Ehrlichia canis. Hoewel gammopathie ten gevolge van ehrlichiose gewoonlijk polyclonaal vanaard is, bracht eiwitelektroforese een monoclonale gammopathie aan het licht. Serologische E.canis-titerswaren sterk positief. De hond werd gedurende acht weken behandeld met doxycycline. Dit leidde tot hetverdwijnen van de klinische symptomen en de afwijkingen op bloedonderzoek, met uitzondering van eenpersisterende hyperproteïnemie. Een jaar na de diagnose werd proteïnurie vastgesteld. Deze was vermoedelijkte wijten aan glomerulaire schade ten gevolge van chronische ehrlichiose. De combinatie van een behandelingmet doxycycline, een ACE-inhibitor, acetylsalicylzuur en een eiwitverlagend dieet leidde tot een significantedaling van de proteïnurie.

Volledige tekst: 
pp 38-48
Casuïstiek(en)