79 (5) pp 395-399

Titel: 
Anesthesie en analgesie voor laminectomie als behandeling van cauda equina compressie bij een stinkdier (Mephitis mephitis)
Auteur(s): 
M. GOZALO MARCILLA, T. BOSMANS, T. HELLEBUYCK, S. DE DECKER, A. VAN CAELENBERG, S. SCHAUVLIEGE
Samenvatting: 

Een 6 jaar oud mannelijk stinkdier (Mephitis mephitis) van 5,9 kg werd onder anesthesie gebracht voordiagnostische beeldvorming en een tweede maal voor een laminectomie ter hoogte van L6/S1, ter behandeling vanlumbosacrale stenose. De anesthesie werd telkens geïnduceerd met 5% isofluraan in zuurstof, via een masker. Naendotracheale intubatie werd de anesthesie onderhouden met isofluraan in zuurstof. Wanneer nodig was, werd hetdier kunstmatig beademd. Voorafgaand aan de chirurgische interventie werd carprofen toegediend als analgeticum.Tijdens de anesthesie werd een fentanylinfuus gegeven en postoperatief werd buprenorphine toegediend. Het infuusmet fentanyl zorgde voor bijkomende analgesie, om de benodigde hoeveelheid isofluraan te verminderen. Hypoxemietrad op op het einde van de ingreep, maar werd succesvol behandeld met een vital capacity manoeuvre. Drie wekenna de operatie was het dier terug in staat de achterpoten te bewegen.

Volledige tekst: 
pp 395-399
Casuïstiek(en)