79 (5) pp 389-394

Titel: 
Patroonalopecia ten gevolge van cysteuze ovaria bij een bouvier
Auteur(s): 
S.VANDENABEELE, B. VAN GOETHEM, H. DE ROOSTER
Samenvatting: 

Een 9 jaar oude, gesteriliseerde, vrouwelijke bouvier werd aangeboden met een persisterende vaginaleuitvloeiing en een traag progressieve, bilateraal symmetrische alopecia ter hoogte van de hals, schouders enflanken, ventraal op de buik en ter hoogte van het perineum. Tijdens het klinisch onderzoek werdpatroonalopecia met maculaire melanosis op het ventrale abdomen en in de perineumstreek vastgesteld. Erwaren ook veranderde uitwendige geslachtskenmerken aanwezig, zoals een gezwollen vulva en gynaecomastie.Op de abdominale echografie werd de aanwezigheid van twee ovaria (de rechter met verschillende grotecysten) en een opgezette cervixstomp vastgesteld. Tijdens een exploratieve celiotomie werden de ovaria en destomppyometra verwijderd. Het histopathologisch onderzoek bevestigde de aanwezigheid van folliculairecysten in beide ovaria. De definitieve diagnose was hyperoestrogenisme ten gevolge van folliculaire ovariëlecysten. Deze casus toont aan dat zelfs bij een initieel misleidende anamnese (‘gesteriliseerde teef’) toch eenjuiste hormonale oorzaak kan worden gevonden op basis van een correcte interpretatie van de huidletsels.

Volledige tekst: 
pp 389-394
Casuïstiek(en)