79 (5) pp 381-388

Titel: 
Is er een verband tussen het verloop van de aanvangsfase van de lactatiecurve en het optreden van de eerste oestrus post partum bij hoogproductieve melkkoeien?
Auteur(s): 
C. VERVERS, M. HOSTENS, T. CALUWAERTS, A. DE KRUIF, G. OPSOMER
Samenvatting: 

In dit artikel wordt een onderzoek beschreven naar het verband tussen het verloop van de lactatiecurveen het optreden van de eerste bronst post partum bij hoogproductieve melkkoeien. In totaal werden 689 koeienbehorend tot 2 bedrijven in het onderzoek opgenomen. Op beide bedrijven werd dagelijks de melkproductievan de koeien gemeten. Hierdoor kon nagegaan worden in welke week post partum de pieklactatie plaatsvond.Vervolgens werd de richtingscoëfficiënt tussen de productie in de eerste lactatieweek en de productie in depiekweek bepaald, hetgeen een goede weergave is van de snelheid waarmee de melkproductie op gang komt.De bedrijven die in het onderzoek werden opgenomen, beschikten eveneens over een activiteitsmeter waarmeeop een gestandaardiseerde en redelijk betrouwbare manier de bronst kon worden gedetecteerd. De eersteoestrus post partum bleek gemiddeld na 52 dagen op te treden. Factoren die significant waren geassocieerd methet interval partus - eerste oestrus, waren de pariteit en de hoogte van de productiepiek. Bij oudere koeien enbij koeien met een hogere piekproductie werd de eerste tochtigheid na het afkalven significant latergeregistreerd. De snelheid waarmee de lactatie op gang komt (uitgedrukt als de richtingscoëfficiënt van hetstijgende deel van de lactatiecurve) en het seizoen van het afkalven waren niet significant geassocieerd met hetinterval partus - eerste oestrus.

Volledige tekst: 
pp 381-388
Origine(e)l(e) artikel(en)