79 (5) pp 331-336

Titel: 
Elektrocardiografie bij paarden – deel 1: een goede opname maken
Auteur(s): 
T. VERHEYEN, A. DECLOEDT, D. DE CLERCQ, P. DEPREZ, S. U. SYS, G. VAN LOON
Samenvatting: 

Bij auscultatie kunnen bepaalde dysritmieën vermoed worden, maar enkel een elektrocardiogram (EKG) laateen exacte diagnose toe. Vroeger kon elektrocardiografie enkel door gespecialiseerde centra uitgevoerd worden,maar sinds kort zijn betaalbare en compacte EKG-systemen beschikbaar voor de praktijkdierenarts. Om het stellenvan een correcte diagnose mogelijk te maken, is kennis van het maken van een kwalitatief goede EKG-opname onontbeerlijk.EKG’s kunnen ambulant en gedurende langere perioden tijdens rust of tijdens inspanning opgenomenworden. De basisuitrusting bestaat uit elektroden, een opnametoestel en een manier om het opgenomen tracé te tonen.Zelfklevende elektroden hebben de voorkeur en worden parallel met de gemiddelde elektrische as van het hart geplaatst.Compacte opnametoestellen hebben als voordeel dat ze opnamen tijdens inspanning toelaten.De verspreiding van de elektrische impuls doorheen het hart resulteert bij EKG achtereenvolgens in een P-golf,een QRS-complex en een T-golf. Ta-golven kunnen niet altijd duidelijk waargenomen worden bij het paard.De positie van de elektroden kan verschillen voor ambulante opnamen, opnamen tijdens rust of tijdens inspanning.Zolang de richting van de gemiddelde elektrische as echter gerespecteerd wordt bij het plaatsen van de elektroden,is de exacte positie van deze laatste niet van cruciaal belang.

Volledige tekst: 
pp 331-336
Thema