79 (4) 297-301

Titel: 
Eerste rapport van multinodulaire pulmonaire fibrose geassocieerd met equine herpesvirus 5 in België
Auteur(s): 
K. VERRYKEN, V. SAEY, S. MAES, K. BORCHERS, G. VAN DE WALLE, R. DUCATELLE, P. DEPREZ
Samenvatting: 

Een twintig jaar oude merrie werd aangeboden met anorexie, gewichtsverlies, koorts en sufheid. Tijdens hetklinisch onderzoek werden een slechte lichaamsconditie, een verhoogde ademhalingsfrequentie en versterkteademhalingsgeluiden aangetoond. Op het echografisch onderzoek waren meerdere verdichtingen in de long zichtbaar,hetgeen bevestigd werd door de radiografische bevindingen. Het paard werd behandeld met antibiotica en steroïdenen kreeg een ondersteunende therapie, maar door het gebrek aan verbetering werd uiteindelijk beslist om het dier teeuthanaseren. Op de lijkschouwing werden meerdere coalescerende nodulen in de longen aangetroffen. Histologievan de nodulen wees op een diffuse interstitiële fibrose met macrofagen die een sterk eosinofiel cytoplasma hadden,met de aanwezigheid van ovale eosinofiele tot amfofiele intranucleaire inclusies. Equine Herpesvirus (EHV) type 5werd met PCR aangetoond in het weefsel van het paard. De diagnose van equine multinodulaire pulmonaire fibrose(EMPF) werd gesteld.Dit is het eerste rapport van EMPF in België. EMPF kan gediagnosticeerd worden aan de hand van deechografische, radiografische en lijkschouwingsbevindingen. EHV5 lijkt gecorreleerd te zijn met EMPF, maar verderonderzoek is nodig.

Volledige tekst: 
pp 297-301
Casuïstiek(en)