79 (4) 275-283

Titel: 
Intraluminale stents voor de behandeling van tracheacollaps bij de hond
Auteur(s): 
M.C. VAN DER SLOOT, L. STEGEN, D. BINST, K. PIRON, H. HAERS, B. VAN GOETHEM
Samenvatting: 

Tracheacollaps is een progressieve, degeneratieve aandoening die medicamenteus en/of chirurgisch kanworden behandeld. In dit artikel worden 5 patiënten besproken met ernstige ademhalingsklachten,inspanningsintolerantie, syncope en/of cyanose ten gevolge van tracheacollaps waarbij ondanksmedicamenteuze therapie de levenskwaliteit slecht bleef. Er werd een intraluminale prothese geplaatst omhet gecollabeerde deel mechanisch te ondersteunen en zo het tracheale lumen te vergroten. Enkelewaargenomen complicaties na de plaatsing konden worden toegeschreven aan het gebruik van onaangepastestents (het optreden van granulatieweefsel, het verkorten van de stent na de plaatsing en recidief van de collapswanneer slechts een deel van de trachea werd ondersteund). Complicaties veroorzaakt door intraluminalestents kunnen levensbedreigend zijn. Eén patiënt stierf aan een obstructie van de trachea doorgranulatieweefsel. De levenskwaliteit van de overige 4 patiënten verbeterde opvallend: 2 patiënten warenverbeterd (gemiddelde opvolging 3,5 maanden) en 2 patiënten waren symptoomloos (gemiddelde opvolging 9maanden).

Volledige tekst: 
pp 275-283
Casuïstiek(en)