79 (4) 269-274

Titel: 
Anesthesie met α2-agonisten bij de lama: een literatuuroverzicht aangevuld met eigen onderzoek
Auteur(s): 
S. VEN, S. SCHAUVLIEGE, C. GADEYNE, M. GOZALO-MARCILLA, S. SEGAERT, F. GASTHUYS
Samenvatting: 

Over anesthesie bij lama’s zijn in de literatuur heel wat publicaties verschenen. De combinatie van xylazineen ketamine is het meest gebruikte injectieanesthesieprotocol en geeft een betrouwbare anesthesie voorkortdurende ingrepen bij deze diersoort. Over het gebruik van andere α2-agonisten bij lama’s is echter weiniggepubliceerd.In een studie werd de werking van medetomidine vergeleken met deze van dexmedetomidine, beide incombinatie met ketamine. Globaal was er weinig verschil tussen beide protocollen wat betreft de inductie,cardiorespiratoire parameters en recoveryduur. Tijdens de recovery vertoonden de lama’s die medetomidinehadden gekregen echter duidelijk meer ataxie dan de lama’s waaraan dexmedetomidine werd toegediend.

Volledige tekst: 
pp 269-274
Origine(e)l(e) artikel(en)