79 (4) 259-268

Titel: 
Intoxicaties bij dieren in België: een overzicht van de voorbije tien jaar
Auteur(s): 
V. VANDENBROUCKE, H. VAN PELT, P. DE BACKER, S. CROUBELS
Samenvatting: 

In dit overzichtsartikel wordt de nadruk gelegd op vergiftigingen van huisdieren, paarden inbegrepen,landbouwdieren en wild, die gedurende de laatste tien jaar in het Laboratorium voor Toxicologie van de FaculteitDiergeneeskunde (Universiteit Gent) en het Antigifcentrum van België onderzocht en gerapporteerd werden. Deoorzaak van vergiftiging varieert naargelang de diersoort.Aan het Laboratorium voor Toxicologie van de Faculteit Diergeneeskunde stelt men vast dat de meerderheid vande intoxicaties bij huisdieren, vooral bij de hond en de kat, te wijten is aan contact met insecticiden en pesticiden,terwijl paarden eerder aangetast worden door plantentoxinen. Landbouwdieren worden vooral vergiftigd door zwaremetalen, toxische planten en landbouwchemicaliën. Het Antigifcentrum rapporteert bij kleine huisdieren vooralintoxicaties met landbouwchemicaliën, huishoudelijke producten en medicatie terwijl bij landbouwhuisdierenvoornamelijk intoxicaties met landbouwchemicaliën een frequent voorkomend probleem zijn. In dit artikel wordt eenoverzicht gegeven van de meest voorkomende oorzaken van intoxicatie en hun associatie met de verschillendediersoorten. Bijkomend worden enkele zeldzame of moeilijk te diagnosticeren intoxicaties beschreven die een rolspelen bij een beperkt aantal vergiftigingsgevallen.

Volledige tekst: 
pp 259-268
Overzichtsartikel(en)