79 (3) 227-234

Titel: 
Het teratoom bij gezelschapsdieren
Auteur(s): 
B. VAN GOETHEM, S. SANSEN, M. TSHAMALA, H. DE ROOSTER
Samenvatting: 

Een teratoom is een tumor die samengesteld is uit weefsels afkomstig van meer dan 1 embryonale kiemlaag.Deze tumor komt typisch voor bij jonge dieren en wordt, gezien zijn overwegend gonadale (ovariële)oorsprong, klassiek geassocieerd met een abdominale lokalisatie. De snelle groei resulteert in dat geval inklachten voorkomend uit het massaeffect van de tumor. Teratomen werden recent ook op extragonadaleplaatsen beschreven. Hier zijn de klinische symptomen en prognose erg afhankelijk van de locatie. Eenvolledige chirurgische resectie is curatief wanneer bij histopathologisch onderzoek geen maligniteits -kenmerken worden gevonden.

Volledige tekst: 
pp 227-234
Permanente vorming