79 (3) 213-217

Titel: 
Klinisch relevante osteochondrosis van de zevende lumbaalwervel bij een Beagle
Auteur(s): 
S. DE DECKER, I. GIELEN, A. VAN CAELENBERG, K. VERMOTE, C. GADEYNE, B. WEGGE, L. VAN HAM
Samenvatting: 

In deze casuïstiek wordt het voorkomen van klinisch relevante osteochondrose van de zevende lumbaalwervelbeschreven bij een 10 jaar oude, vrouwelijke Beagle met progressieve klachten van monoparese, lumbosacrale pijnen urinaire incontinentie. Een vermoedelijke diagnose werd gesteld aan de hand van radiografie en computertomografie. De hond werd chirurgisch behandeld door middel van een dorsale laminectomie met verwijdering vanhet losse fragment. Een postoperatieve computer tomografiescan toonde een nagenoeg volledige verwijdering vanhet fragment aan. Hoewel de hond onmiddellijk postoperatief duidelijk verbeterde, kende zij een klinisch herval naenkele weken. De eigenaars weigerden verder onderzoek en de hond werd geëuthanaseerd. Het histopatologischonderzoek van het verwijderde weefsel was in overeenstemming met de diagnose van osteochondrose van de zevendelumbaalwervel.

Volledige tekst: 
pp 213-217
Casuïstiek(en)