79 (3) 207-212

Titel: 
Ontwikkeling van het maagdarmstelsel bij het zeepaardje (Hippocampus erectus P.)
Auteur(s): 
D. TINDEMANS, A. REKECKI, W. VAN DEN BROECK
Samenvatting: 

Door overbevissing zijn zeepaardjes een bedreigde diersoort geworden. Aquacultuur zou dit probleemkunnen opvangen maar een belangrijke beperking is dat veel gekweekte zeepaardlarven vanaf dag 5 stervendoor verhongering. In de voorliggende studie werd een histologische analyse uitgevoerd van hetmaagdarmstelsel op dag 7 en dag 33 om de mechanismen van voedselvertering in beeld te brengen. Op dag7 werden veel mucinen in de slokdarm aangetoond, die wijzen op pregastrische vertering. Op beide leeftijdenwas een klierloze maag zichtbaar als een zakvormige uitstulping die craniaal van de middendarm gelegenwas. Er was ook een buisvormige structuur zonder lumen zichtbaar tussen de zwemblaas en de middendarm,sterk suggestief voor een ductus pneumaticus in regressie.

Volledige tekst: 
pp 207-212
Origine(e)l(e) artikel(en)