79 (3) 199-206

Titel: 
Colostrumkwaliteit bij het Belgisch witblauwe rund en onderzoek naar het verband met helminthinfecties
Auteur(s): 
B. WERBROUCK, M. VAN AERT, J. CHARLIER
Samenvatting: 

In dit artikel worden de bepaling van de colostrale immunoglobuline (Ig) G-concentratie bij runderenvan het Belgisch witblauwe ras en een onderzoek naar het verband met de serologische status tegenoverhelminth-infecties (i.e. Ostertagia ostertagi en Fasciola hepatica) beschreven. In de bespreking wordt vervolgensdieper ingegaan op bekende koe- en omgevingsfactoren die de colostrumkwaliteit kunnen beïnvloeden. Decolostrale IgG-concentraties werden bepaald bij 103 runderen en vertoonden een grote variatie. Demeerderheid van de onderzochte colostra had een lage (≤ 25 mg/ml; 36%) of matige IgG-concentratie (26-50mg/ml; 31%) en slechts 33% had een IgG-concentratie die als voldoende beschouwd wordt (> 50 mg/ml). Dezevariatie stond niet significant in verband met de serologische status tegenover helminthinfecties. Factoren meteen bekende invloed op de colostrumkwaliteit kunnen onderverdeeld worden in koegebonden factoren(leeftijd, genetische invloeden, ziekte), seizoen, klimaat en managementsfactoren (lactatie- endroogstandmanagement, voeding, temperatuur en het toedienen van hormonen en vaccins). De kennis vandeze factoren kan aangewend worden om de colostrumverstrekking te verbeteren.

Volledige tekst: 
pp 199-206
Origine(e)l(e) artikel(en)