79 (3) 179-189

Titel: 
Hersenperfusie deel 2: anesthesie en hersenperfusie bij kleine huisdieren
Auteur(s): 
T. WAELBERS, K. PEREMANS, I. GIELEN, S. VERMEIRE, I. POLIS
Samenvatting: 

Sedativa en anesthetica kunnen de ventilatie, het cardiovasculaire systeem en het metabolisme van de hersenenbeïnvloeden. Dit kan resulteren in veranderingen in de hersendoorbloeding, hetgeen van belang kan zijn wanneerfunctionele beeldvormingstechnieken gebruikt worden om de hersenperfusie te meten, om neurotransmittersystemente beoordelen of ook tijdens neurochirurgie. In dit tweede deel over hersenperfusie wordt de invloed vandiergeneeskundig regelmatig gebruikte sedativa, opiaten en anesthetica op de hersenperfusie besproken.

Volledige tekst: 
pp 179-189
Thema