79 (3) 169-178

Titel: 
Hersenperfusie deel 1: regulatie en bepaling van de hersenperfusie
Auteur(s): 
T. WAELBERS, K. PEREMANS, I. GIELEN, S. VERMEIRE, M. DOOM, I. POLIS
Samenvatting: 

Meer en meer komen diagnostische mogelijkheden ter beschikking voor de in vivo meting van de hersenperfusieals maat voor de hersenfunctie bij kleine huisdieren. Een groot verschil met de humane geneeskunde is de nood aananesthesie tijdens het uitvoeren van deze procedures. Anesthetica hebben niet alleen een directe invloed op dehersenperfusie, maar veroorzaken eveneens veranderingen in de bloeddruk en in de arteriële koolstofdioxide- enzuurstofspanningen. Aangezien al deze parameters de hersenperfusie kunnen beïnvloeden, zijn kennis van debloedvoorziening van de hersenen en de regulatie ervan van groot belang wanneer men de hersenperfusie wil meten.In dit artikel worden de technische specificaties van de verschillende technieken en de eventuele behoefte aananesthesie besproken.

Volledige tekst: 
pp 169-178
Thema