79 (3) 163-168

Titel: 
Acute pancreatitis bij twee honden
Auteur(s): 
I. VAN DEN BOSSCHE, D. PAEPE, J. SAUNDERS, A. VERBRUGGHE, S. VANDENABEELE, B. VAN GOETHEM, S. DAMINET
Samenvatting: 

In dit artikel worden 2 honden met acute pancreatitis besproken. Een mogelijke onderliggende oorzaak wasaanwezig in 1 geval. De klinische presentatie en de algemene bloedresultaten waren aspecifiek en onvoldoende omde diagnose te bevestigen. De diagnose van acute pancreatitis werd bevestigd tijdens een exploratieve celiotomie ingeval 1 en met behulp van abdominale echografie in geval 2. De agressieve behandeling bestond uit vloeistoftherapie,pijn- en antiulcermedicatie, antibiotica, plasmatransfusie en nutritionele ondersteuning. Ondanks de aanwezigheidvan negatieve prognostische factoren resulteerden een intensieve therapie en opvolging in een compleet herstel vanbeide patiënten.

Volledige tekst: 
pp 163-168
Thema