79 (2) 91-98

Titel: 
Insulinoma bij de hond deel 2: een retrospectieve studie van 23 gevallen (2002-2008)
Auteur(s): 
E. PIETERS, A. VANHAESEBROUCK, S. DAMINET, J.H. SAUNDERS, K. PEREMANS, L. VAN HAM
Samenvatting: 

In deze retrospectieve studie, lopende over een tijdsperiode van 6 jaar, werden 23 honden met eeninsulinoma gediagnosticeerd. Het betrof voornamelijk oudere honden van middelmatige tot grote rassen. Debelangrijkste symptomen waren zwakte, epilepsie en collaps. De tijdsduur tussen het ontstaan van desymptomen en de diagnosestelling was gemiddeld 5 maanden. Opvallend vaak bleken de symptomen te startenin de zomermaanden.De diagnosestelling in deze studie gebeurde in eerste instantie op basis van het glucosegehalte in combinatiemet het insulinegehalte. Het fructosaminegehalte, bepaald bij meer dan een derde van de gevallen, bleektelkens verlaagd (≤ 258 μmol/l). Tijdens het echografisch abdominaal onderzoek detecteerde men in de helftvan de gevallen tekenen van een insulinoma, maar slechts in een derde van de gevallen waren duidelijkzichtbare nodulen aanwezig. Scintigrafisch onderzoek met behulp van Indium-111 pentetreotide werd verrichtbij 6 honden, met een detectiegraad van 83%. Drie honden vertoonden klinische tekenen van een poly -neuropathie, wat bevestigd werd door een bijkomend elektrodiagnostisch onderzoek. Histopathologischonderzoek bij 5 honden bevestigde de aanwezigheid van een insulinoma.Op het moment van de diagnose werden bij meer dan een derde van de honden reeds metastasenvastgesteld. De gemiddelde overlevingstijd na de diagnose bedroeg 10,3 maanden. Er kon geen significantonderscheid aangetoond worden tussen de medicamenteus en chirurgisch behandelde groep. Wegens hetbeperkte aantal geopereerde honden is een definitieve conclusie echter voorbarig.

Volledige tekst: 
pp 91-98
Thema