79 (2) 125-130

Titel: 
Magnetische resonantie voor de detectie van hersenletsels bij het paard
Auteur(s): 
R. DE WAEL, K. GARRETH, P. GAVIN, R. TUCKER, H. VAN BREE, I. GIELEN
Samenvatting: 

Aandoeningen van de hersenen komen zelden voor bij paarden. De diagnose, de uitbreiding van depathologie en de eventuele planning van de chirurgische behandeling kunnen bepaald worden aan de handvan magnetic resonance imaging (MRI). Enkele congenitale aandoeningen, zoals Dandy-Walker-Like (DWS)syndroom en hydrocephalus, geven een typisch MRI-beeld, net zoals bloedingen, oedeem en infectie. Een tumor,hematoom, cyste en een abces zijn ruimte-innemende processen die elk hun specifieke eigenschappen hebbenen daardoor een ander beeld geven op T1 en T2. De meest voorkomende tumoren zijn chole s terolgranuloma’svan de plexus choroideus, hypofysetumoren en metastasen vanuit de neus, sinussen, het oog of een andereprimaire tumor in het lichaam. MRI is de enige ante mortem techniek die gebruikt kan worden voor het stellenvan de diagnose van equine nigropallidale encefalomalacia.

Volledige tekst: 
pp 125-130
Overzichtsartikel(en)