79 (2) 117-124

Titel: 
Palatoschisis bij de hond: ontwikkelingsmechanismen en etiologie
Auteur(s): 
F. VAN DEN BERGHE, P. CORNILLIE, L. STEGEN, B. VAN GOETHEM, P. SIMOENS
Samenvatting: 

Palatoschisis of een gespleten gehemelte is een aangeboren afwijking die zowel bij de mens als de huisdierenfrequent wordt waargenomen. De aandoening wordt veroorzaakt door een gebrek in de elevatie, appositie of fusievan de laterale gehemelteplooien tijdens de embryonale ontwikkeling, waardoor een spleetvormige verbinding tussende mondholte en neusholte aanwezig blijft. Zonder adequate behandeling veroorzaken de bijhorende slikproblemenernstige ondervoeding en zelfs levensbedreigende aspiratiepneumonie. De vorming van het gehemelte omvat eencomplex gereguleerde opeenvolging van verschillende stappen. Palatoschisis kan ontstaan uit eender welke verstoringvan lokale celproliferatie, -differentiatie en apoptose, een afwijkende productie van mucopolysacchariden of eenbelemmering van het actief strekken van de nek. Zowel een genetische, mechanische of teratogene omgevingsfactorof een combinatie daarvan kan aan de basis liggen van een dergelijke afwijking. De complexe etiologie van eengespleten gehemelte, de mogelijke erfelijke basis en de mogelijke associatie ervan met andere congenitale afwijkingendienen in rekening te worden gebracht indien een therapie wordt overwogen.

Volledige tekst: 
pp 117-124
Overzichtsartikel(en)