79 (1) 54-58

Titel: 
Parafilariose bij een Belgisch witblauwe dekstier in Vlaanderen
Auteur(s): 
B. PARDON, I. ZWAENEPOEL, G. VERCAUTEREN, E. CLAEREBOUT , P. DEPREZ
Samenvatting: 

In maart 2009 vertoonde een drie jaar oude Belgisch witblauwe dekstier in West-Vlaanderen meerdere nodulenop de huid van de schoft, schouders en de nek. Sommige nodulen bloedden. De stier werd in de zomer van 2008geïmporteerd uit Wallonië. In het serohemorragische exsudaat van één van de nodulen konden één larve en ééngeëmbryoneerd ei van Parafilaria bovicola onder de lichtmicroscoop geïdentificeerd worden. Het histopathologischonderzoek toonde een eosinofiele dermatitis aan en in seriële coupes was een volwassen, vrouwelijke filaride in deoppervlakkige dermis te zien. Het dier werd behandeld met moxidectine en de huidletsels verdwenen binnen eenweek. Dit is het eerste gerapporteerde geval van parafilariose bij een rund in Vlaanderen. Tijdens een opvolgings -periode van 9 maanden werden geen bijkomende gevallen gediagnosticeerd, noch op het bedrijf noch op de bedrijvenin de buurt.

Volledige tekst: 
pp 54-58
Casuïstiek(en)