79 (1) 48-53

Titel: 
Histopathologie en behandeling van negen katten met multipele epulides
Auteur(s): 
F.A.C.KNAAKE, L.VERHAERT
Samenvatting: 

In dit artikel worden 9 gevallen van feliene multipele epulides besproken. Alle katten werden aangeboden metmultipele gingivale massa’s die het merendeel van de tandkronen bedekten. Acht gevallen werden gediagnosticeerdals reactieve hyperplasie en 1 als perifeer ossificerend fibroma. Acht katten waren Europese Kortharen en 1 was eenEuropese Langhaar. Geslachtspredispositie werd niet gezien. Alle katten waren jong op het moment dat de epulidesvoor het eerst werden opgemerkt. In 8 gevallen bleken gingivoplastie en de extractie van alle kiezen en somssnijtanden curatief. Een geval werd meer conservatief behandeld, zonder extracties. Bij deze kat recidiveerden deepulides.De resultaten van deze studie worden vergeleken met de bevindingen uit de literatuur.

Volledige tekst: 
pp 48-53
Casuïstiek(en)