79 (1) 3-12

Titel: 
Insulinoma bij de hond deel 1: literatuuroverzicht
Auteur(s): 
E. PIETERS, A. VANHAESEBROUCK, L. VAN HAM
Samenvatting: 

In dit eerste artikel wordt een literatuuroverzicht gegeven van het voorkomen van insulinoma’s bij dehond. Insulinoma’s zijn functionele tumoren van de bètacellen van de eilandjes van Langerhans in de pancreas.Ze zijn kwaadaardig en metastaseren vaak snel en lokaal. Ze worden meestal gediagnosticeerd bij honden vanmiddelbare tot oudere leeftijd en bij (middel)grote rassen. Door een overproductie van insuline ontstaansymptomen van hypoglycemie, zoals collaps, epilepsie en zwakte. Een perifere polyneuropathie is eenzeldzame, mogelijke complicatie. De diagnose wordt gesteld aan de hand van bloedonderzoek, in het bijzonderdoor de gelijktijdige bepaling van een laag glucosegehalte en een hoog seruminsulinegehalte, meestal incombinatie met een of meerdere medische beeldvormingstechnieken. De behandeling is chirurgisch ofmedicamenteus, waarbij een chirurgische behandeling de beste kansen biedt op een goede controle van deziekte. De prognose is van veel factoren afhankelijk maar ze is over het algemeen sterk gereserveerd.

Volledige tekst: 
pp 3-12
Thema