79 (1) 23-31

Titel: 
Tekenencefalitis in Europa: overzicht van een opkomende zoönose
Auteur(s): 
S. ROELANDT, P. HEYMAN, P. TAVERNIER, S. ROELS
Samenvatting: 

Tekenencefalitis virus (TBEV) is een sterk pathogeen flavivirus en het belangrijkste door arthropoden gedragenvirus in Europa. Een aanzienlijke toename van de incidentie van menselijke tekenencefalitis (TBE) in endemischelanden en het opduiken van de ziekte in verschillende West- en Noord-Europese landen en in de Europesehondenpopulatie hebben van TBEV een groeiend probleem voor de volksgezondheid gemaakt. Autochtone TBEwerd nog niet gerapporteerd in België ondanks de aanwezigheid van een geschikt klimaat, milieu, vectoren engastheren. Hoewel Belgische burgers in toenemende mate naar endemische gebieden reizen, onderzoeken cliniciniet routinematig de aanwezigheid van TBE bij menselijke gevallen van meningo-encefalitis. In België is TBE nietaangifteplichtig en surveillance is momenteel bijna onbestaande. Als TBE zou opduiken in België zou het eenbelangrijke bedreiging voor de volksgezondheid kunnen vormen. Het gericht serologisch screenen van“sentineldieren” (honden en wilde fauna) zou op een kostenefficiënte manier bijdragen tot een continuepidemiologisch bewakingsprogramma voor TBEV in België.

Volledige tekst: 
pp 23-31
Overzichtsartikel(en)