79 (1) 13-22

Titel: 
Acute pancreatitis bij honden en katten: pathogenese, klinische symptomen en laboratoriumafwijkingen
Auteur(s): 
I. VAN DEN BOSSCHE, D. PAEPE, S. DAMINET
Samenvatting: 

Acute pancreatitis is een plotse (meestal steriele) ontsteking die de structuur van de pancreas niet definitiefaantast en die compleet reversibel is. Deze ontsteking wordt gekarakteriseerd door necrose en oedeem. Er wordtverondersteld dat, ondanks verdedigingsmechanismen, een vroegtijdige activering van trypsin in de acinaire celleneen cascade van reacties veroorzaakt met autodigestie tot gevolg. De meeste gevallen zijn idiopathisch. Hondenworden vaak aangeboden met gastro-intestinale klachten, terwijl lethargie en anorexie de meest voorkomendesymptomen zijn bij katten. Het diagnosticeren van pancreatitis blijft een uitdaging maar de recente ontwikkelingvan de “pancreatic lipase immunoreactivity” test is veelbelovend.

Volledige tekst: 
pp 13-22
Thema