78 (6) 436-439

Titel: 
Hemangiosarcoma van het derde ooglid van een paard
Auteur(s): 
B. WEGGE, M. VANDECASTEELE, F. GASTHUYS, K. CHIERS, R. DUCATELLE
Samenvatting: 

Een 12-jarig Belgisch warmbloedpaard werd doorgestuurd naar de paardenkliniek van de FaculteitDiergeneeskunde (Universiteit Gent) voor een massa aan de membrana nictitans van het rechteroog. De merrie hadsinds enkele maanden een terugkerende roodkleurige vochtafscheiding uit dit oog. Na een volledig oftalmologischonderzoek werd een groot deel van het derde ooglid chirurgisch verwijderd en onderworpen aan een histopathologischonderzoek. Hierbij werd een proliferatie van met bloed gevulde vasculaire ruimten gevonden. De ruimten warenafgelijnd met afgeplatte cellen die immunohistochemisch geïdentificeerd werden als endotheelcellen. De diagnosevan caverneus, laaggradig hemangiosarcoma werd gesteld. Zes maanden na de ingreep werden geen complicatiesopgemerkt.

Volledige tekst: 
pp 436-439
Casuïstiek(en)