78 (5) 359-364

Titel: 
Uitbraak van de peracute vorm van boosaardige catarraal koorts bij Belgische runderen
Auteur(s): 
B. PARDON, S. MAES, H. NOLLET, K. DE BLEECKER, P. KERKHOFS, P. DEPREZ
Samenvatting: 

In deze casuïstiek wordt een grote uitbraak van de peracute vorm van boosaardige catarraal koorts bijrunderen in België beschreven. De belangrijkste symptomen waren zenuwsymptomen en hoge koorts.Over een periode van 4 maanden stierven 13 Belgisch Witblauwe jaarlingen en één koe. De mortaliteit ophet bedrijf bedroeg 16,3%. Het oviene herpesvirus 2 werd bij de zieke runderen en schapen op het bedrijfmet PCR aangetoond. Deze casuïstiek illustreert het toenemende belang van boosaardige catarraal koortsals bedrijfsprobleem en het voorkomen van de peracute vorm, zoals ook waargenomen in andere Europeselanden. Het belang van boosaardige catarraal koorts als een differentiaaldiagnose voor zenuwsymptomenbij rundvee komt eveneens aan bod.

Volledige tekst: 
pp 359-364
Casuïstiek(en)