78 (5) 354-358

Titel: 
Een gediagnosticeerd geval van schaapgeassocieerde boosaardige catarraal koorts bij zeugen
Auteur(s): 
B. MATEUSEN, P. VYT, S. RIBBENS, S. VAN COLEN, C. LETELLIER, P. KERKHOFS, H. NAUWYNCK, D. MAES
Samenvatting: 

In dit artikel wordt een geval van boosaardige catarraal koorts beschreven in een zeugenbedrijf inBelgië. De koorts werd veroorzaakt door een infectie met het oviene herpesvirus-2 (OHV-2). De 11aangetaste zeugen hadden hoge koorts en 10 ervan stierven binnen de 3 dagen na het verschijnen van deklinische symptomen. Het meest uitgesproken macroscopische letsel was een hemorragische tot pseudo -membraneuze gastritis. Het histopathologische onderzoek toonde een erge infiltratie en necrose van demaagmucosa aan. Noch een behandeling met antibiotica noch een injectie met anti-inflammatoire middelenkon de ergheid van de ziekte verminderen. Aangezien de zeugen in dezelfde ruimte gehuisvest waren alsde schapen, met de mogelijkheid tot direct neus-tot-neuscontact, en aangezien de PCR-resultatenaantoonden dat het virus bij de zeugen en de schapen identiek was, is het zeer waarschijnlijk dat de infectiewerd verspreid van de subklinisch geïnfecteerde schapen naar de zeugen. Deze uitbraak toont aan datOHV-2 moet opgenomen worden in de differentiaaldiagnose indien er koorts optreedt gevolgd door sterfte,vooral wanneer varkens nauw contact hebben met schapen.

Volledige tekst: 
pp 354-358
Casuïstiek(en)