78 (5) 338-346

Titel: 
Chirurgische behandeling van het discusgeassocieerd Wobblersyndroom door middel van een standaard ventraalslottechniek: een retrospectieve studie van 12 gevallen
Auteur(s): 
S. DE DECKER, M. TSHAMALA, S. BHATTI, I. VAN SOENS, J. SAUNDERS, T. WAELBERS, L. VAN HAM
Samenvatting: 

Er bestaat veel discussie over de behandeling van het discusgeassocieerd Wobblersyndroom. In dezeretrospectieve studie wordt de klinische evolutie van 12 honden die chirurgisch werden behandeld door middelvan een standaard ventraalslottechniek beschreven. De opvolgingsduur varieerde van 1 tot 59 maandenpostoperatief. Initieel vertoonden 9 van de 12 honden een gunstige klinische evolutie. Zes van deze 9 hondenhadden op een later tijdstip een tweede episode van gelijkaardige klinische klachten. Twee van deze hondenkonden verder conservatief worden behandeld, de andere 4 werden geëuthanaseerd. De resultaten van dezestudie worden vergeleken met deze van gelijkaardige studies, met bijzondere aandacht voor inclusiecriteriaen gegevens met betrekking tot de postoperatieve opvolging.

Volledige tekst: 
pp 338-346
Origine(e)l(e) artikel(en)