78 (5) 327-337

Titel: 
Diabetes ketoacidose en diabetes ketose bij 54 honden: een retrospectieve studie
Auteur(s): 
V. DE CAUSMAECKER, S. DAMINET, D. PAEPE
Samenvatting: 

Diabetes ketoacidose (DKA) en diabetes ketose (DK) zijn ernstige complicaties van diabetes mellitus (DM).Een retrospectieve studie van 54 honden met DK(A) werd uitgevoerd. De meeste honden waren vrouwelijke, intactehonden van middelbare tot hoge leeftijd met een anamnese van polyurie/polydipsie, lethargie, anorexie, braken,vermageren, diarree, hematurie, pollakisurie of shock. Bij 57,4% van de honden werd geen voorafgaande diagnosevan DM gesteld. Diabetes keto(acido)sis was frequent geassocieerd met een bijkomende ziekte, zoals pancreatitis(22,2%), hypercortisolisme (7,4%), neoplasie (24%), infectie (24%), nier- (13%) of hartfalen (7,4%). Om de patiëntgoed te evalueren en om op zoek te kunnen gaan naar een ermee gepaard gaande ziekte werden een volledigbloedonderzoek (hematologie en serumbiochemie), een bloedgasanalyse, een urineonderzoek, een urinecultuur enröntgenopnamen van de thorax en/of een echografie van het abdomen uitgevoerd. De behandeling van DK(A) wasafhankelijk van de ermee gepaard gaande ziekte, de bloedwaarden en de symptomen van de hond. De prognose wasgereserveerd aangezien 48% van de honden gestorven of geëuthanaseerd werd binnen de 2 weken na de diagnose.Vijf honden (9,3%) hervielen, meestal binnen de 6 maanden na de diagnose.

Volledige tekst: 
pp 327-337
Origine(e)l(e) artikel(en)