78 (4) 261-265

Titel: 
Late abortus en oedeem van de placenta door afsnoering van de navelstreng bij een koe
Auteur(s): 
M. VAN AERT, S. PIEPERS, S. DE VLIEGHER, I. KOLKMAN, J. LAUREYNS, S. RIBBENS, A. DE KRUIF
Samenvatting: 

Een afgesnoerde navelstreng kan bij het rund aanleiding geven tot foetale sterfte en abortus, meestal inde laatste maand van de dracht. Door het afsnoeren van de navelstreng kan er oedeem ontstaan in de placentaireweefsels. In geval van een keizersnede kan dit ernstige complicaties veroorzaken. In dit artikel wordteen late abortus beschreven met oedeem van de placenta ten gevolge van het afklemmen van de navelstrengbij een koe van het Belgisch Witblauwe ras.

Volledige tekst: 
pp 261-265
Casuïstiek(en)