78 (4) 239-248

Titel: 
Biggencastratie onder verdoving
Auteur(s): 
S. VAN BEIRENDONCK, B. DRIESSEN, R. GEERS
Samenvatting: 

De castratie van biggen staat bekend als een belangrijk economisch en welzijnsprobleem in dehuidige varkenshouderij. De Belgische varkenssector staat onder druk om op korte termijn oplossingenvoor dit dierenwelzijnprobleem te vinden. Een mogelijk alternatief is het castreren van biggenonder verdoving om de pijn tijdens de castratie te verminderen. Ook de berengeur in vlees kaner door gereduceerd worden, en het dierenwelzijn en de arbeidsomstandigheden kunnen er doorverbeterd worden. Bovendien worden andere potentiële technieken om castratie te beperken, verderonderzocht. Bij castratie onder verdoving wordt de pijn tijdens de castratie weggenomen, maaranalgetica blijven noodzakelijk voor de behandeling van napijnen.

Volledige tekst: 
pp 239-248
Overzichtsartikel(en)