78 (4) 223-239

Titel: 
Feliene idiopathische cystitis
Auteur(s): 
P. DEFAUW, I. VAN DE MAELE, S. DAMINET
Samenvatting: 

Aandoeningen van de lagere urinewegen bij de kat, frequent benoemd met de term feline lower urinarytract disease (FLUTD), vormen een veel voorkomend klinisch probleem. De term FLUTD omvat verschillendeaandoeningen die de urineblaas en urethra bij katten aantasten en waarvan de belangrijkste oorzaakidiopathische FLUTD (iFLUTD) of feliene idiopathische cystitis is. De laatste jaren werden verschillenderisicofactoren en mogelijke etiologische factoren van iFLUTD geïdentificeerd. Naast abnormaliteiten terhoogte van de urineblaas zelf wordt de pathogenese van iFLUTD ook gekenmerkt door een overmatigestimulatie van het sympathisch zenuwstelsel en een afgezwakte endocriene respons. De diagnose van iFLUTDkan pas gesteld worden na de uitsluiting van alle andere gekende oorzaken van FLUTD. Omgevingsverrijking,stressreductie, blikvoer en andere strategieën om de wateropname te verhogen vormen de voornaamstebehandelingsmethoden van iFLUTD. Het hoge risico op recidieven en de potentieel letale gevolgen van eenurethrale obstructie verklaren de onvoorspelbare en soms gereserveerde prognose.

Volledige tekst: 
pp 223-239
Overzichtsartikel(en)