78 (3) 194-195

Titel: 
De isolatie van het Aujeszkyvirus bij twee jachthonden in België na het jagen op everzwijnen
Auteur(s): 
A. B. CAY, C. LETELLIER
Samenvatting: 

In deze casuïstiek worden twee verschillende gevallen beschreven van de isolatie van het Aujeszkyvirus (AV)bij jachthonden. Twee honden vertoonden elk neurologische symptomen en stierven binnen de vijf dagen na het jagenop everzwijnen. Er wordt verondersteld dat met AV-geïnfecteerde everzwijnen de bron van besmetting waren omdatéén hond de ingewanden van de geschoten everzwijnen als voer had gegeten en de andere de ingewanden en andereorganen van de geschoten everzwijnen te eten kreeg.

Volledige tekst: 
pp 194-195
Casuïstiek(en)