78 (3) 189-193

Titel: 
Neonatale veulensterfte ten gevolge van een infectie met het equine arteritis virus in België
Auteur(s): 
A. GRYSPEERDT, K. CHIERS, J. GOVAERE, G. VERCAUTEREN, R. DUCATELLE, G.R. VAN DE WALLE, H.J. NAUWYNCK
Samenvatting: 

In deze casuïstiek wordt een beperkte uitbraak beschreven van neonatale sterfte in België, veroorzaakt door een infectiemet het equine arteritis virus (EAV) bij twee veulens. De uitbraak begon met een veulen dat acute dyspneu vertoonde4 dagen na de geboorte. Ondanks een intensieve behandeling stierf het veulen enkele uren later. Drie weken laterwerd op hetzelfde bedrijf een tweede veulen geboren dat gezond leek. Tijdens het onderzoek van de vruchtvliezenwerd een verdikt oedemateus allantochorion vastgesteld. Op de leeftijd van 10 dagen werden acute ademhalingssymptomenen ernstige dyspneu waargenomen. Het veulen stierf voordat een behandeling kon worden ingesteld. Bijde autopsie werden bij beide veulens vast aanvoelende diafragmatische longkwabben en compensatoir emfyseem waargenomen.De histologische letsels waren indicatief voor een acute interstitiële pneumonie. Bij het microscopisch onderzoekvan het allantochorion van het tweede veulen werd een focale necrotiserende vasculitis vastgesteld.EAV-antigenen werden met behulp van immunohistochemie aangetoond in endotheelcellen en macrofagen. Na de inoculatievan konijnenniercellen (RK13) met longsuspensie van beide veulens werd een cytopathisch effect waargenomen.Het agens werd met behulp van immunologische kleuringen geïdentificeerd als equine arteritis virus.

Volledige tekst: 
pp 189-193
Casuïstiek(en)