78 (3) 183-188

Titel: 
Gedissemineerde Penicillium radicum infectie bij een hond klinisch gelijkend op een multicentrisch maligne lymfoom
Auteur(s): 
J. P. DE VOS, E. VAN GARDEREN, H. HENSEN, I. TANGE, I. CURFS-BREUKER, B. VANDEVELDE, J. F. MEIS
Samenvatting: 

In uitstrijkjes van vergrote perifere lymfeknopen van een hond werden schimmelstructuren aangetoond. De determinatievond plaats via kweekmedia en een genetische typering. Het DNA dat codeert voor de “ribosomal internaltranscribed spacer region” werd vermenigvuldigd, vergeleken met openbare DNA-databases en geïdentificeerd alsovereenstemmend met dat van Penicillium radicum. In vitro gevoeligheidstesten toonden een multiresistente schimmelaan. Het gebruik van P. radicum in de landbouw wordt beschreven om plantengroei te stimuleren.Door de gegeneraliseerde lymfeknoopzwelling en hypercalcemie vertoonde het ziektebeeld een sterke gelijkenismet een multicentrisch lymfoom. Hypercalcemie in granulomateuze ziektebeelden, inclusief gedissemineerde schimmelinfecties,wordt veroorzaakt door de omzetting van 25-hydroxyvitamine-D in calcitriol door geactiveerde macrofagendie 1α-hydroxylase bevatten. In Nederland en België komen systemische schimmelinfecties sporadisch voormaar ze dienen toch te worden opgenomen in de differentiaaldiagnose van honden met gegeneraliseerde lymfeknoopzwellingen hypercalcemie. Dit is de eerste publicatie van een gedissemineerde P. radicum infectie bij een hond.

Volledige tekst: 
pp 183-188
Casuïstiek(en)